REGLAMENT INSTAL·LACIÓ

Club d’esgrima Sabadell – Jaume Viladoms

 

NORMATIVA GENERAL DE LA INSTAL•LACIÓ:

És obligatori utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba, ja que no està permès fer-ho en cap altra dependència de la instal•lació.

No es permet menjar ni a la zona de pistes ni en els vestidors.

S’ha de respectar en tot moment la resta d’usuaris i tècnics. Els socis o acompanyants que amb les seves actuacions provoquin o alterin la convivència normal o no respectin la normativa, poden ser expulsats de la instal•lació.

Els tiradors han de respectar els horaris d’entrenament (d’inici i acabament) del seu grup i de la resta del club.

Les quotes familiars engloben relacions de parentesc únicament de primer grau, i s’apliquen ja des del segon membre de la família.

Sempre i quan sigui acompanyats d’un soci, es permet l’entrada lliure a la instal•lació dels no socis, però aquests s’han de mantenir a la zona reservada per ells, i no interferir en les activitats que es desenvolupin a les pistes ni en el treball dels entrenadors.

 

NORMATIVA D’ÚS DELS ESPAIS

Zona de pistes

S’ha de respectar el treball dels entrenadors i dels tiradors i tiradores. Si una persona que en aquell moment no està rebent instrucció ha de fer alguna consulta a uns o altres, s’ha d’esperar en una zona en que no s’interfereixi en la seva activitat, fins que hagin acabat la sessió d’entrenament o es produeixi un descans de l’activitat.

El treball per parelles s’ha de fer amb jaqueta d’esgrima i pantalons llargs d’esport.

Únicament es permet la utilització del material del club, amb el permís dels tècnics responsables. Un cop finalitzat l’ús del material del club, s’ha de desar al mateix lloc d’on s’ha agafat. En cas que durant la seva utilització el material es deteriori o es trenqui, s’ha de notificar als tècnics. Els desperfectes ocasionats en el material que no puguin ser reparats, s’hauran d’abonar en el rebut de la següent mensualitat.

No es permet la utilització del material d’armes que no siguin la pròpia sense l’autorització de l’entrenador.

No es permet la utilització de calçat de carrer a les pistes.

 

Vestidors i dutxes

El Club d’Esgrima no es fa responsable dels objectes de valor que es puguin perdre.

Es recomana que durant l’activitat els objectes de valor es desin al espai reservat en la sala d’esgrima per aquestes cosas.

Es prohibeix l’ús de telèfons mòbils i càmeres de fotos al vestidor, per respecte a la intimitat de tots els usuaris.

Per motius higiènics queda totalment prohibit afaitar-se i depilar-se, i s’ha de procurar deixar els vestidors en les millors condicions possibles.

Per mantenir l’ordre i la disponibilitat d’espai, la roba, el calçat i les altres pertinences dels usuaris no es poden desar als bancs i perxes del vestidor quan acabi la jornada. En finalitzar el dia, tota la roba i objectes que restin als vestidors seran dipositats al cubell d’objectes perduts.

És obligatori l’ús de xancletes a les dutxes, i eixugar-se en la zona de dutxes.

 

 

Contactar

ELVIRA IOANA LUPASCU

Centre Educatiu Jaume Viladoms

Email

info@esgrimasabadell.com

trucam

685 324 442

ELVIRA IOANA LUPASCU

Carrer del Doctor Almera, 33, CAN FEU
08805 Sabadell